วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 23 ธ.ค. 59 (23/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 23 ธันวาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 23 ธ.ค. 59 (23/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 23 ธันวาคม 2559 

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 23 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.28 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
19,300.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
19,400.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,250.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
18,950.00 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
19,900.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


เช็คราคาทองคำวันนี้ คงที่ จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยบแปลงค่า จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 19,350 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 21 ธ.ค. 59 (21/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 21 ธันวาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 21 ธ.ค. 59 (21/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 21 ธันวาคม 2559 

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 21 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
19,300.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
19,400.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,250.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
18,950.00 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
19,900.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


เช็คราคาทองคำวันนี้ เพิ่มขึ้น 50 บาท จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ อ่อนค่าลงไปอีก 100 บาท จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 19,900 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 10 ธ.ค. 59 (10/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 10 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 10 ธ.ค. 59 (10/12/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 10 ธันวาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 10 ธันวาคม  2559 ณ เวลา 9.10 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
19,600.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
19,700.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,270.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
19,253.20 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
20,200.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

เช็คราคาทองคำวันนี้ ลดลง 100 บาท จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ อ่อนค่าลงไปอีก 100 บาท จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 19,700 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 29 ต.ค. 59 (29/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 29 ตุลาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 29 ต.ค. 59 (29/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 29 ตุลาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.22 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
21,050.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
21,150.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,364.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
20,678.24 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
21,650.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


เช็คราคาทองคำวันนี้ เพิ่มขึ้น 100 บาท จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ แข็งค่าขึ้นมาอีก 100 บาท จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 21,150 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 21 ต.ค. 59 (21/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 21 ตุลาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 21 ต.ค. 59 (21/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 21 ตุลาคม 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
20,950.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
21,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,357.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
20,572.12 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
21,550.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


เช็คราคาทองคำวันนี้ คงที่ จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 21,050 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 20 ต.ค. 59 (20/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 20 ตุลาคม 2559 กั

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 20 ต.ค. 59 (20/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 20 ตุลาคม 2559 กั

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.24 น.

ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ
20,950.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ
21,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ 
1,357.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ
20,572.12 บาท 
ราคาขาย บาทละ 
21,550.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด


เช็คราคาทองคำวันนี้ เพิ่มขึ้น 50 บาท จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 21,050 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 18 ต.ค. 59 (18/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 18 ตุลาคม 2559 กัน

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ วันที่ 18 ต.ค. 59 (18/10/59) ราคาทองคำ 1 บาทละวันนี้ เช็คล่าสุดทองคำเท่าไร ประจำวันนี้ 18 ตุลาคม 2559 กั

ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ เปิด ราคาทองคําแท่ง ราคาทองรูปพรรณวันนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ เวลา 9.20 น.

 ทองคำแท่ง 96.5%
ราคาซื้อ บาทละ 20,900.00 บาท  
ราคาขาย บาทละ 21,000.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5%
ราคารับซื้อ กรัมละ  1,354.00 บาท 
ราคารับซื้อ บาทละ 20,526.64 บาท 
ราคาขาย บาทละ  21,500.00 บาท
ราคาทองคำ 1 บาทนี้ ไม่รวม ค่ากำเหน็ด

เช็คราคาทองคำวันนี้ คงที่ จากเมื่อวานนี้
เปิดราคา ทองคำวันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า จากเมื่อวานนี้
โดยราคาทองคำรูปพรรณนั้น 96.5% ในขณะนี้ ล่าสุด ราคาขายมาอยู่ที่ 21,000 บาท ราคา มาติดตามกันต่อว่าราคาจะเป็นอย่างไรต่อไป


ชนิดทองราคารับซื้อ กรัมละราคารับซื้อ บาทละราคาขาย บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%n/a20,900.0021,000.00
ทองรูปพรรณ 96.5%1,354.0020,526.6421,500.00
ทองรูปพรรณ 90%1,218.6018,473.98n/a
ทองรูปพรรณ 80%1,083.2016,421.31n/a
ทองรูปพรรณ 50%609.009,232.44n/a
ทองรูปพรรณ 40%474.007,185.84n/a
ทองรูปพรรณ 99.99%1,403.0021,269.48n/a

ต้องการดูและอัพเดท ราคาทองวันนี้ รูปพรรณ ที่นี่ครับ